شنبه | ۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۱:۱۲
افتتاح پٰوژه دریا به دریا
تحقق وعده رییس جمهور شهید در منطقه آزاد انزلی
اتصال ریل به مجتمع بندری كاسپین
افتتاح رسمی پنجمین پست اسكله و 4 مخزن روغن جدید در مجتمع بندری كاسپین
حجت‌الله عبدالملکی
سرمایه‌گذاری محقق شده ۳۰۰ هزار میلیاردی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور
منطقه آزاد انزلی دارای ظرفیت های متنوعی برای توسعه همكاری دو كشور است
منطقه آزاد انزلی دارای ظرفیت های متنوعی برای توسعه همكاری دو كشور است
ایران هند و چابهار
چالش هند و آمریکا بر سر بندر چابهار