جمعه | ۱ تیر ۱۴۰۳ | ۲۳:۰۳

با یا بدون قرار قبلی

مهدی قنبر منتقد سینما و تلویزیون درباره فیلم بدون قرار قبلی اینگونه می نویسد؛ فیلم «بدون قرار قبلی» از دل گرایش‌های سنتی و مذهبی و اعتقادات شخصی این چهره سینمایی بر خواسته است.