شنبه | ۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۰:۰۴

لزوم پیگیری برنامه صادرات به کشورهای غرب آسیا توسط شفادارو

مدیرعامل هلدینگ مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با بیان اینکه امروز داروهایی که در کشور در حال تولید است از بهترین و با کیفیت‌ترین داروهای غرب آسیا است، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که به تمام کشورهای منطقه غرب آسیا دارو صادر کنیم.