شنبه | ۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۱:۰۴

جزئیات انحلال دو موسسه بانکی

امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در دو – سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم.