شنبه | ۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۰:۴۳

ایران به کنار گذاشته شدن از میدان آرش واکنش نشان داد

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه دومین روز از نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشست خبری گفت: این نمایشگاه متفاوت از سالهای گذشته است با توجه به اینکه ۱۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی حضور دارند رویدادی با شکوه است وی ادامه داد تعاملی که بابت کسب و […]